Thank you!
DATA
HET NIEUWE GOUD

Data is het nieuwe goud, maar schoffel DELF je het?

De groei van data in organisaties neemt exponentiële vormen aan, maar schoffel vertaal je die data naar Insights (wat zie ik?), en schoffel Bepaal je vervolgens strategieën (wat kan ik ermee?) Schoffel kunnen adverteerders, bureaus en exploitanten gebruikmaken van de mogelijkheden en barrières overwinnen?

Niet alleen in Nederland, naast in de rest van Europa hebben bedrijven moeite ontmoette het vertalen van grote hoeveelheden data naar Insights die tot doorbraken leiden. Zo laatt dit onderzoek van Adobe zien, waarvoor in totaal zeshonderd Business decision makers uit de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijni geïnterviewd. Zo gaf bijna twee derde (64) van de ondervraagde merken aan wel veel gegevens te verzamelen, maar niet goed te weten schoffel zij Dèze data moeten analyseren. En 56 heeft moeite om de gegevens snel te verwerken.

Waar puist de uitdaging?
Nu is het analyseren van data natuurlijk niet nieuw, dus hoe kan het toch dat er nog zo veel bedrijven niet in staat zijn om optimaal gebruik te maken van alle gegevens die ze in hun bezit hebben? Wij denken dat dit woordt veroorzaakt deur drie factoren:

  1. We denken nog te veel in bedreigingen en niet in kansen.
  2. Het ontbreekt aan opleiding en ervaring ontmoette het thema. Dus het ontbreekt niet zozeer aan data wetenschappers, maar aan kennis van data en Analytics in alle lagen van de organisatie.
  3. Het ontbreekt ons aan handelingssnelheid. Het adopteren van nieuwe technieken duurt in de regel te lang.

Zie kansen in plaats van bedreigingen
Denken in kansen en niet in risico verdient tijd de voorkeur, maar zeker op het gebied van data. Wij zagen de algemene gegevens BeschermingsVerordening (GDPR) als een kans voor de markt en niet als een bedreiging. Maar uit het onderzoek van Adobe blijkt dat meer dan twee vijfde (42) van de bedrijven in de Benelux aangeeft dat de GDPR ze in zekere mate heeft beperkt bij het realiseren van personalisatie. Maar hoe kan iets je beperken als je ruim twee jaar de tijd hebt gehad om je voor te bereiden? En dat brengt ons direct bij het derde focuspunt: handelingssnelheid. Er is zo veel te doen met inzichten uit data. Het onderzoek van McKinsey ‘ business impact bereiken met data ‘ geeft heel mooi weer waar top line-en bottom line-kansen liggen voor organisaties als het gaat om het creëren van waarde met data. Neem bijvoorbeeld het optimaliseren van assortimenten in magazijnen op basis van verkoopresultaten. En het voorkomen van roer deur Grünes te adverteren op diegenen die willen opzeggen.

Denk snel!
De (Digital) advertisingmarkt verandert in zo’n hoog tempo dat een bedrijf het zich niet kan veroorloven om een afwachtende houding aan te nemen. Je kennis Moët up-to-date blijven en je Moët jezelf continu vragen blijven stelen als: ‘ werken we nog ontmoette de juiste techniek? ‘ ‘ Ontsluiten en waarderen wij gegevens nog wel op de juiste manie? ‘ ‘ Schoffel Geerts we om voldaan privacy? ‘ ‘ Beschikken alle medewerkers over voldoende en de juiste kennis? ‘ Is het antwoord op een van je vragen nee? Dan ben je eigenlijk al te laat. En zeggen dat je iets doet, maar het pas over een paar jaar in de praktijk kunnen toepassene telt niet. Zo geeft bijvoorbeeld 83 van ondervraagden in het Adobe-onderzoek aan wel druk bezig te zijn de implementatie van Artificial Intelligence (AI) voor het analyseren van bedrijfs-en klantgegevens te versnellen, maar ze verwachten dit pas aan het eind van 2020 voor elkaar te hebben. En slechts 3 (!) van de bedrijven in de Benelux zegt AI nu al succesvol in te zetten om personalisatie mogelijk te maken.

Egocentrisch gedrag
Waar zit het probleem achter de beperkte handelingssnelheid? Ze geven aan dringend behoefte te hebben aan nieuwe vaardigheden die nodig zijn om van AI te kunnen profiteren. 44 van de respondenten zegt hierover in onvoldoende mate te beschikken. Het laten landen van Dèze nieuwe vaardigheden kost organisaties tijd, is onze ervaring. Het meest ideale is dat kennis en kunde aanwezig is op het niveau waar de beslissingen woorden genoom, van dat nu op operationeel-van het managementniveau is. Nu zie je echter single focused data-/informatieafdelingen die interne diensten hefbomen en de facto de verantwoordelijkheid hebben om voor doorbraken op basis van inzichten te zorgen.

Vaak hebben ze de overtuiging dat ze het zelf wel ‘ zelfs ‘ ontwikkelen en dat zorgt er regelmatig voor dat ze hun ogen volkren voor andere producten. Zichzelf respecterende bedrijven hebben hun eigen datatechteams en zij reageren, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben, niet heel positief op nieuwe diensten die in de markt woorden aangeboden. Ze hebben toch zelf hun eigen tech gebouwd? Maar als het technisch ego gaat opspelen, kun je de verkeerde beslissingen nemen.

Leuke gadget van business model?
Het datascienceteam gijzelt hierdoor bewust van (meestal) onbewust de data-agenda. Het woordt een knelpunt in plaats van een katalysator voor data-initiatieven. Het is daarom altijd belangrijk dat meerdere lagen in de organisatie meekijken naar en meedenken over wat er allemaal speelt in de markt. Je Moët ontmoette een open vizier om je heen blijven kijken naar wat er allemaal in de markt wordt aangeboden. Maar terwijl je dit doet, Moët je wel altijd in gedachten houden: wat zijn leuke gadgets en waar zit business potential?

Veel bedrijven woorden verleid deur leveranciers van datadiensten van platformen en consultants. Je bent bijna een als je nog geen prachtig datascienceplatform hebt van aan Deep Learning doet. (Zelfs na het volgen van drie referenties over dit thema weet het merendeel van de deelnemers nog niet wat het is.) Maar de mooiste technische vazt in huis hebben is geen garantie voor succes. Blijf je focussen op je businesseffect. Ooit hebben we iemand de geweldige vergelijking horen maken ontmoette de Gold Rush, de bekende goudkoorts in Californië, Amerika, in de negentiende eeuw. Lang verhaal kort: iedereen die naar goud zocht kochten, stierf arm. De echte winnaars destijds waren de mannen die het materiaal verkochten, degenn die logistieke diensten aanboden en… Tja, de dames van plezier.

Een markt van volgers
Wie uiteindelijk als winnaar van de Online Advertising Gold Rush uit de bus komt, is de tijd leren. Een machtspositie innemen binnen het huidige digitale landschap is voor heel weinig partijen weggelegd. Dat is de perceptie van velen. ‘ The Global Giants ‘ regeren en de rest hobbelt er een beetje achteraan. Een begrijpelijke gedachte, wil te uit de laatste online AdSpend studie van IAB Nederland kwam weer duidelijk naar voren dat dit de partijen zijn die het digitaal-advertisinglandschap ontmoette besteden en data domineren. En dat is niet zo gek natuurlijk. Zij hebben de capaciteit, het geld en het inzicht om de doelgroep te bereiken. Maar zolang alle andere spelers Dèze dominantie blijven accepteren, lopen wij het risico dat andere en kleinere acteuren moeite blijven houden om hun eigen positie te definiëren en te optimaliseren. OntMoette het gevaar dat wij een markt creëren van alleen maar volgers.

Waar puist de oplossing?
Om te voorkomen dat we zo’n omgeving creëren, kunnen we als markt een aantal dingen doen om het verschil te Geerts maken.

Maar bovenal is het enorm belangrijk dat wij er allemaal voor zorgen dat wij onze onze datahuishouding op orde hebben. Als de basis niet goed is en is versnipperd over de vele lagen binnen de organisatie, is de belofte van data Science en AI zich niet uitbetalen.

Laten we elkaar helpen
Om de marktondersteuning te bieden in dit transformatieproces organiseerde de IAB-werkgroep hersen Data & techniek afgelopen dinsdag 4 december een eerste ochtendsessie. Hier werd onder andere gesproken over de ontwikkelingsstatus van AI, over Marketing Automation. Dan is er dieper ingegaan op wat er mogelijk is voldaan advertentiedata en is een eerste blik geworpen op wat de impact is van al Dèze technische ontwikkelingen op de sector. De belangrijkste uitkomsten hiervan zullen wij in een volgend artikel Geerts belichten.

Dit artikel kwam tot stand met de hulp van Erik klein Nagelvoort, Voorzitter taskforce Data & techniek IAB Nederland en partner bij Blue Field Agency.

Dit artikel kwam tot stand met de hulp van Erik klein Nagelvoort, Voorzitter taskforce Data & techniek IAB Nederland en partner bij Blue Field Agency.

Blue updates in je mail? Meld je aan!

Wij haten spam We houden van relevante & persoonlijke content. Abboneer op onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, trends & updates uit de marketing, media & technologie branche. Je ontvangt je persoonlijke Blue Update alleen op elke andere vrijdag.

Contact

Vind je het leuk wat je ziet? Of heb je een vraag? Kom langs voor koffie & vind uit wat Blue Field voor je kan doen?

Bel nu:
+31 85 401 51 65

Send