Services

Communicatie 

Wat krijg je?

  • Inzicht in het effect van je communicatie(materiaal) en de mate waarin het aansluit bij je doelgroep
  • Advies over inhoud en toon van je communicatie richting je doelgroep

Door onderzoek te doen naar jouw (beoogde) communicatie-uitingen stellen we vast in hoeverre deze de doelgroep aanspreekt, of de boodschap goed aan- en overkomt en of de uiting bijdraagt aan de doelstellingen van je organisatie.

LET'S CONNECT

We bieden verschillende vormen van communicatie-onderzoek aan. We bekijken eerst samen met onze klant wat de precieze vraag (achter de vraag) rondom de communicatie (-uiting) is en in welke fase de communicatie(-uiting) zich bevindt. Afhankelijk van die factoren kiezen we voor een pre- of posttest en geven we advies over de vorm. Dat kan kwalitatief of kwantitatief zijn en indien relevant inclusief co-creatie.