Services

Communicatie 

Wat levert het op?

  • Ontdek hoe effectief je communicatie echt is en of deze de juiste snaar raakt bij je doelgroep.
  • Krijg specifiek advies over wat je qua inhoud en toon kunt verbeteren om je boodschap krachtiger over te brengen.

We duiken in je communicatieplannen en -materialen om te checken hoe deze landen bij je doelgroep. Zo bepalen we of je boodschap helder is, goed overkomt en echt bijdraagt aan wat je wilt bereiken. Samen bepalen we het doel van je communicatie en in welke fase deze zich bevindt. Met die kennis kiezen we voor een pre- of posttest en adviseren we over de beste aanpak: kwalitatief of kwantitatief, en als het past, zelfs met co-creatie. Zo zorgen we ervoor dat je communicatie niet alleen aankomt, maar ook verbindt en overtuigt.

LET'S CONNECT

We bieden verschillende vormen van communicatie-onderzoek aan. We bekijken eerst samen met onze klant wat de precieze vraag (achter de vraag) rondom de communicatie (-uiting) is en in welke fase de communicatie(-uiting) zich bevindt. Afhankelijk van die factoren kiezen we voor een pre- of posttest en geven we advies over de vorm. Dat kan kwalitatief of kwantitatief zijn en indien relevant inclusief co-creatie.