Services

Panels & Communities 

Wat krijg je?

  • De mogelijkheid om snel en laagdrempelig antwoord te krijgen op vragen die leven binnen de organisatie over jouw doelgroep
  • De mogelijkheid om met (een deel van) jouw doelgroep in gesprek te gaan en te co-creëren

Met een panel heb je, snel en tegen lage kosten, altijd toegang tot jouw doelgroep en krijg je antwoord op simpele of meer complexe vragen die leven in de organisatie. Een community biedt de mogelijkheid om op een online platform voor een kortere periode op een hele interactieve manier met de doelgroep aan de slag te gaan, bijvoorbeeld om een nieuwe propositie verder vorm te geven of inzicht te krijgen in het gebruik van een specifiek(e) product of dienst.

LET'S CONNECT

Wij zijn software-onafhankelijk en werken met verschillende leveranciers van panel- en communitietools. De precieze onderzoeksvraag, net als kaders zoals beschikbaar budget en capaciteit, bepalen welke tool wij het meest geschikt achten. 

Alle tooling die wij aanbieden is gebruiksvriendelijk en stelt je in staat om (ook) zelf aan de slag te gaan met allerlei onderzoeksactiviteiten. Als jullie liever ontzorgd willen worden, dan nemen wij dat graag voor onze rekening. Een schaalbaar model tussen “je bent volledig zelfvoorzienend” en “Blue Field doet alles” is uitvoerbaar. Deze balans kan overigens gedurende de samenwerking verschuiven, bijvoorbeeld doordat jullie in staat zijn om meer zelf te doen óf als er uitdagingen zijn met capaciteit waardoor juist wij iets meer moeten oppakken.