Nieuws & Kennis

Hashtag AI

risico AI

#AI

Inmiddels kennen velen van jullie ChatGPT en Midjourney. Zelflerende tools die het maken van teksten en visuals vergemakkelijken. Maar is het veilig en betrouwbaar? En mag je het zomaar gebruiken? Daarover zijn nu vele discussies gaande.

Om ervoor te zorgen dat AI betrouwbaar is overweegt de Europese Unie (EU) om de regelgeving voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie aanzienlijk te versterken. De Wet Kunstmatige Intelligentie is al in april 2021 door de Europese Commissie voorgesteld. Eind 2022 is door de Europese Raad een zogenaamd algemeen oriëntatiestandpunt over de wetgeving aangenomen en de wetgeving wordt momenteel besproken in het Europees Parlement.

“Brengt AI risico’s met zich mee?”

De hoeksteen van de AI-wet is een classificatiesysteem dat bepaalt welk risico een AI-technologie kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid of de grondrechten van een persoon.

AI-systemen met een beperkt en minimaal risico, zoals spamfilters of videogames, mogen worden gebruikt maar hebben wel transparantieverplichtingen. Systemen die als een onaanvaardbaar risico worden beschouwd, zoals sociale scores van de overheid en real-time biometrische identificatiesystemen in openbare ruimtes, zijn op weinig uitzonderingen na verboden.

AI-systemen met een hoog risico zijn toegestaan, maar ontwikkelaars en gebruikers moeten zich houden aan voorschriften die rigoureuze tests vereisen, goede documentatie van de gegevenskwaliteit en een verantwoordingskader waarin menselijk toezicht wordt beschreven.

“Boetes tot wel 30 miljoen”

De voorgestelde wetgeving bevat ook regels voor AI modellen voor algemeen gebruik. Hieronder valt ook ChatGPT.

De Wet Kunstmatige Intelligentie stelt forse boetes voor niet-naleving van de voorschriften. Voor bedrijven kunnen boetes oplopen tot € 30 miljoen of 6% van het wereldwijde inkomen. Het indienen van valse of misleidende documentatie bij toezichthouders kan ook leiden tot boetes.

Het doel is dat er een Europese raad voor kunstmatige intelligentie opgericht wordt, die toeziet op de uitvoering van de verordening en zorgt voor een uniforme toepassing in de hele EU. Het orgaan zou worden belast met het vrijgeven van adviezen en aanbevelingen over problemen die zich voordoen, en met het verstrekken van advies aan de nationale autoriteiten.

Vooralsnog kunnen we gebruik maken van de diverse AI tools maar we moeten de regelgeving naleven en goed in de gaten houden. En wellicht volstaat al het werk straks met de vermelding van een simpele #ai.

Auteur

Annemieke Homan, Business Development Director

Deel deze pagina