Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Wat wij voor jouw business kunnen betekenen

Met inzicht van data bepalen we nauwkeurig de ‘staat’ van jouw merk. Deze data gebruiken we om met creativiteit, marketing en technologie jouw merk te laten groeien

BENCHMARKING

Bekijk deze services

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT

SEA

SEA zorgt voor continue zichtbaarheid van jouw product of dienst bij je doelgroep. Snel een hoge ranking realiseren in Google of Bing of tijdens een actieperiode veel traffic genereren naar een landingspagina? Dan is de inzet van SEA een must.

Bekijk deze service

SEO

Continue relevante content vergroot de organische vindbaarheid van je website of landingspagina. Met gerichte zoekwoord- en technische analyses voeren we de juiste optimalisaties door.

Bekijk deze service

Display Marketing

Tonen van banners op een relevant netwerk van websites vergroot in jouw naamsbekendheid en conversiepercentage. Gericht je doelgroep bereiken via diverse online kanalen, volledig afgestemd op jouw doelstellingen.

Bekijk deze service

Affiliate Marketing

Zichtbaar zijn op relevante websites. Affiliate marketing is hiervoor uitermate geschikt, gericht op conversies en het vergroten van je naamsbekendheid op de juiste websites. Je betaalt alleen een commissie over de behaalde conversies.

Bekijk deze service

Social Media

Een goede social media marketingstrategie haalt het meeste uit jouw budget. We targeten namelijk heel gericht op de interesses van jouw doelgroep(en). Met verkregen data breiden we het bereik weer uit met andere soortgelijke doelgroepen.

Bekijk deze service

Offline Media

Wanneer jij top-of-mind wilt zijn bij jouw doelgroep is dit een goede manier om naamsbekendheid op te bouwen. We selecteren de juiste netwerken om jouw merk te laten zien en jouw boodschap over te brengen. Brede zichtbaarheid met Ă©Ă©n doel, dat jouw merk gaat leven onder jouw doelgroep.

Bekijk deze service

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT

Positionering & Strategie

Om op te vallen tussen de concurrentie is het als merk belangrijk om een plek in het hoofd van je doelgroep te claimen die geen ander merk nog heeft ingenomen. Wij noemen deze unieke positie het ‘Blue Field’.

Bekijk deze service

Merkidentiteit

Met de visuele identiteit combineren we alle aspecten van de merkidentiteit voor het optimale gevoel van je merk waarmee we uiteindelijk alle touchpoints en uitingen aankleden. Het doel is dat je merk optimaal wordt herkend.

Bekijk deze service

Merkbeleving

Het doorvoeren van de merkpositionering en identiteit naar allerlei touchpoints en uitingen voor je doelgroep. Van on- en offline uitingen tot interieur en evenementen en nog veel meer. Met als doel een zo fijn mogelijke beleving van je merk te creëren.

Bekijk deze service

Brand Guide

Leg je merkverhaal op een heldere manier vast. Van positionering tot merkidentiteit. Toepasbaar in allerlei uitingen voor een optimaal consistente doorvoering en beleving van je merk.

Bekijk deze service

Campagnes

Krachtige campagnes waarmee je je merk, product of dienst op een aansprekende manier neerzet in woord en beeld. Van bedrijfsfilms films, reclames tot geanimeerde social posts.

Bekijk deze service

UI & UX

Zorgvuldig uitgewerkte wireframes en prototypes zorgen voor een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website die perfect aansluit op je identiteit en merkbeleving.

Bekijk deze service

Datavisualisatie & Infographics

Door informatie op de juiste manier te structureren en vorm te geven ontstaat er helderheid en overzicht. Te gebruiken om keuzevorming op te baseren of processen inzichtelijk te maken voor je doelgroep.

Bekijk deze service

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT

Predictive Modelling

Voorkomen van churn, verhogen van online conversies, personalisatie van marketingactiviteiten, het juiste product aanbieden voor de juiste prijs. Allemaal uitdagingen en metrics waar jij als marketeer grip op wil hebben. We bouwen en implementeren voorspelmodellen om marketing naar het volgende niveau te brengen en deze business uitdagingen te tackelen, met data als enabler. Op basis van interne en externe databronnen bouwen we voorspelmodellen en implementeren deze in bestaande marketingsystemen waarbij jouw business issue altijd leidend is.

Bekijk deze service

Business Proof Dashboards

Iedere organisatie beschikt over dashboards, maar vaak worden deze onvoldoende gebruikt. Voornamelijk door het gebrek aan usability, aantrekkelijkheid en de overload aan gepresenteerde informatie. Ons digital creative en advanced analytics team bouwt dashboard templates op de bestaande tooling met een impactvolle UX en UI. We trainen jou en jouw team om deze dashboards dagelijks te gebruiken, zodat er daadwerkelijk beslissingen op data worden genomen.

Bekijk deze service

Customer Contact Analytics

Chatbots en call-centers zijn belangrijke kanalen voor customer services en een visitekaartje van je merk. Bedrijven willen daarom graag weten in welke mate de callcenter- en chatbot-interacties bijdragen aan de klanttevredenheid en hoe deze verbeterd kunnen worden. Of hoe ze zo snel mogelijk kunnen inspelen op terugkerende issues die terugkomen in klantconversaties. Op basis van Natural Language Processing, een AI-model, kunnen we near real-time (gesproken) tekstdata analyseren en deze rapporteren in dashboards. We monitoren niet alleen de resultaten, maar vertalen deze ook naar concrete acties waar je morgen mee aan de slag kunt gaan.

Bekijk deze service

CRM Value Maximizer

Doelgroep segmentatie naar omzetpotentieel op basis van CRM-data: bij welke klantgroepen kan je meer omzet genereren? Op basis hiervan leveren we je een custom audience om de marketinginspanningen te optimaliseren. Ook kunnen we met “Customer matching” - op basis van first party identifiers zoals e-mailadressen - deze doelgroepen “cookieless” targeten op publisher netwerken.

Bekijk deze service

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT

Tracking Marketing Metrics

Krijg optimaal grip op belangrijke metrics in jouw organisatie zoals NPS, merkbekendheid, customer experience en conversies. We verzamelen deze data en zorgen ervoor dat je de ontwikkelingen op deze metrics optimaal kunt monitoren. Hiermee krijg je concrete handvatten om je doelstellingen nog beter te kunnen behalen.

Bekijk deze service

Customer Needs Assessment

Op basis van kwalitatieve onderzoekstechnieken achterhalen we het waarom achter keuzes en behoeftes die jouw doelgroep heeft. Waarom kiezen ze voor jou en niet voor de concurrent? Wat maakt jouw organisatie anders dan de concurrent? Wat zijn unique selling points die jouw klanten benoemen en waarom benoemen ze die?

Bekijk deze service

Data Workshops

In een dag tijd nemen we jouw organisatie mee in de kansen van data, succesvoorbeelden en komen we gezamenlijk tot concrete data use-cases voor jouw organisatie. Resultaat: meer draagvlak voor data gedreven werken binnen jouw organisatie en data use-cases gebaseerd op jouw business issues.

Bekijk deze service

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT

CViews

Met onze eigen Software as a Service (SaaS) benchmarkoplossing CViews (Collect - Compare - Compete) zijn we al ruim 20 jaar marktleider op het gebied van benchmarking in Nederland. Samen met onze opdrachtgevers bedienen we het overgrote deel van Nederlandse gemeenten en uiteenlopende zakelijke klanten. Met onze eigen SaaS benchmarkoplossing CViews stellen we een zeer geavanceerde benchmarkoplossing ter beschikking.

Bekijk deze service

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT

Web Development

We ontwikkelen webplatformen, corporate- en product websites. De online presence van jouw organisatie moet perfect aansluiten bij de brand experience en tegelijkertijd bijdragen aan een optimale conversie. Realisatie begint daarom altijd bij een zorgvuldige positionering. En een succesvolle implementatie betekent voor ons juist het vertrekpunt op weg naar een optimaal resultaat. Geanalyseerde website data gebruiken we voor verdere optimalisatie van jouw site.

Bekijk deze service

Data Solutions

We helpen je met het maximaliseren van de waarde die je uit jouw data kunt halen. Met visualisatie van data en inzichten in overzichtelijke dashboards en het verzamelen en analyseren van data als belangrijkste tools.

Bekijk deze service

Process Automation

Ontwikkeling van digitale oplossingen waarmee we alle stappen van datagedreven marketingprocessen efficiëntere en effectiever laten verlopen. Zo ben je op kostenefficiënte manier direct up-to-speed met jouw (online) marketing door inzet van onze doeltreffende digitale Process Automation oplossingen. Elke oplossing als maatwerk afgestemd op jouw behoeften.

Bekijk deze service

Anything else?

Staat jouw vraag of oplossing er niet tussen? We kunnen je ongetwijfeld verder helpen.

LET'S CONNECT