AI & Branding Pilot

Een duurzaam outdoor schoenenmerk voor vrouwen gecreëerd met behulp van AI

Nimbu

Opdrachtgever

Blue Field Agency

Services

Brand Guide Creative Marketing

Het inzetten van AI in creatieve processen is een realiteit waar we niet meer omheen kunnen. Bij Blue Field Agency hebben we deze technologie omarmd om een vernieuwend merk te creëren.

De opdracht

Missie: Het ontwikkelen van een duurzaam outdoor schoenenmerk speciaal voor vrouwen, met AI als drijvende kracht. Ons traject omvatte uitgebreid onderzoek naar concurrentie, doelgroepen en merknaam, tot het ontwikkelen van een conceptuele richting inclusief logo, visuele stijl en beeldconcept, en het uitrollen van het merk via diverse kanalen zoals website, verpakkingen en campagnemiddelen.

Aanpak

Door intensieve interactie met ChatGPT kregen we snel inzicht in de markt en ideeën voor verdere analyse. Hoewel ChatGPT richtingen aangaf, onderstreepte het ook het belang van diepgaand onderzoek door doelgroeponderzoek, enquêtes en focusgroepen. AI stimuleerde een iteratief onderzoeksproces, versnelde de inzichten en bood nieuwe perspectieven. Echter, de menselijke input bleef cruciaal om de juiste vragen te stellen en de verkregen informatie effectief te verbinden.

Van inzicht naar merkidentiteit:

Na het samenvoegen van alle onderzoeksresultaten, zowel inhoudelijk als visueel, was het moment daar om definitieve keuzes te maken. We vonden het unieke verhaal dat onze doelgroep raakt. Met een sterk beeldconcept, een conceptueel doordacht logo en een coherente vormtaal, was het tijd om het merk tot leven te wekken met een diverse reeks aan creatieve uitingen.

”AI is een katalysator voor creativiteit en bevordert een iteratief proces. Je kunt ideeën sneller schetsen en valideren of ontkrachten.”

Conclusie van team Creative