Services

Customer Experience

Wat krijg je?

  • Begrip van verwachtingen van klanten ten aanzien van je dienstverlening of product en de mate waarin aan die verwachten wordt voldaan.
  • Concrete handvatten om de klantbeleving te optimaliseren.

Customer experience is een breed begrip en omvat alle soorten onderzoek die te maken hebben met klanten, hun verwachtingen ten aanzien van je dienstverlening of product en de mate waarin aan die verwachtingen voldaan wordt. Daaronder vallen onder andere customer journey-onderzoek en klanttevredenheidsonderzoek.

LET'S CONNECT

Samen met onze klant bekijken we wat de precieze vraag (achter de vraag) is en op basis daarvan bepalen we de insteek en opzet van het onderzoek. Als we kiezen voor een customer journey-onderzoek dan brengen we in kaart welke touchpoints klanten met jouw organisatie hebben en hoe zij deze ervaren. We schetsen hoe de klantreis eruit ziet en benoemen wat de belangrijkste contactmomenten zijn tussen de organisatie en jouw klanten.  

Tevens biedt dit type onderzoek de mogelijkheid om te achterhalen of er verschillende segmenten binnen de doelgroep te onderscheiden zijn (al dan niet in de vorm van persona ontwikkeling) en leren we hun unieke drivers & barriers kennen. Door de tevredenheid van klanten met je dienstverlening of producten inzichtelijk te maken, kunnen we concrete verbeteradviezen geven ten aanzien van het verbeteren van je dienstverlening.